Üye Ol üye ol   Üye Girişi üye girişi   Sipariş Takibi sipariş takibi
Şaban İba
saban-iba

Şaban İba, 1948 yılında Develi'de doğdu. İlk ve ortaokulu Develi'de, liseyi ve üniversiteyi Ankara'da okudu. Liseden itibaren devrimci mücadeleye katıldı. FKF ve TİP'te çalıştı. Dev-Genç MYK üyeliği yaptı. THKP-C içinde yer aldı. 12 Mart 1971 askeri müdahalesinden sonra “Dev-Genç” ve “15–16 Haziran Olayları” davalarından yargılandı. 1974'de Af Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıktı. 1975'den sonra THKP-C geleneğinin devamcısı olan Kurtuluş Hareketi'nin kurucu önderleri arasında yer aldı. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesin-den sonra aranırken 1985 yılında İstanbul'da yakalanarak Kurtuluş Örgütü kurucusu ve yöneticisi olmaktan yargılandı. 
     1990 yılındaki İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıktıktan sonra Türkiye sosyalist hareketi içinde başlayan birleşik parti süreçlerinde Birleşik Sosyalist Alternatif, Sosyalist Birlik Partisi, Birle-şik Sosyalist Parti, Özgürlük ve Dayanışma Partisi ve Sosyalist Demokrasi Partisi'nde yer aldı. Daha sonra Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çalışmalarına ve HDP'ye katıldı. 
     12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde iki kez idamdan yargılanan ve toplam 11 yıl cezaevinde yatan İba, çeşitli sosyalist gazete ve dergilerde yazdı. 2008 yılından itibaren yerel ve ulusal günlük gazetelerde yazmayı sürdürdü. Halen, Yeni Yaşam Gazetesi'nde ve Nokta Haber Yorum internet sitesinde yazıyor. 
     İba'nın yayınlanmış 7 kitabı var. Bunlar; Ordu, Devlet, Siyaset (Temmuz-1998, Çiviyazıları), Milli Güvenlik Devleti (Eylül-1999, Çiviyazıları) Hal ve Gidiş, (Temmuz-2006, Pencere Yayınları). Sevr'den Lozan'a Kürt Sorunu ve Kemalist Hareket (Ekim-2008, Özgür Üniversite Yayınları, 2.baskı Aram yayınları-2013), TKKKÖ Savunması (Ağustos-2010, Pencere Yayınları), 1925 Kürt İsyanı ve Kemalist İktidar (Ekim-2011, Özgür Üniversite Yayınları, 2.baskı Aram Yayınla-rı-2013). MHP'nin Devletle Bitmeyen Dansı, (Ekim-2017, Pencere Yayınları). Ayrıca, “Birinci Meşrutiyet'ten Mondros Mütarekesi'ne Ermeniler ve Kürtler” kitabını yayına hazırlıyor.


Yazarın Kitapları


Yazarlar